ANKARA- Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen 11. Kalkınma Özel İhtisas Komisyonu’nda turizmin sorunları da masaya yatırıldı.  Komisyona katılan Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Başkanı Ali Can Aksu yaptığı sunumda turizmin sorunlarına değinerek derneğin oluşturduğu çözüm önerilerini sundu.
Turizm sektörü için bir ‘turizm meslek yasası’ çıkartılması gerektiğini belirten Aksu, ”Bugün pek çok mesleği yapabilmek için bir yeterlilik belgesine sahip olmak gerekirken turizm sektöründe böyle bir gereklilik olmaması pek çok sorunun ana kaynağı. Sanayici ya da inşaatçı bir iş adamı için, dışarıdan bakıldığında oldukça karlı gözüken turizme yatırım yapmak pek tabi anlaşılabilir. Fakat turizm sektörünü tanımayan, bu alandaki uzman kişilere danışmadan yatırım yapan bir iş adamının başarılı olmasını beklemek hayal olur. Bugün pek çok yatırımcı yanlış lokasyonlarda, yanlış tanıtım ve yanlış yönetim ile turizm tesisleri açıyor. Bir de son yıllarda bu tesislerin başına, finanstan anladığı için muhasebeciler ya da akrabalık ilişkileri olan kişiler müdür olarak getiriliyor. Bu resmen turizm sektörünün intiharıdır” dedi.

”İLK İKTİSADİ ÖNLEM PERSONEL KIYIMI”
Türkiye’de turizm ve otelcilik okuyan gençlerin sektörün gidişatından endişe duyduğunu ve bu nedenle meslekten uzaklaştığını kaydeden Aksu, ”Türkiye’den dünyanın her noktasına üst ve orta düzey yönetici ihracatı yapmış olmamıza rağmen bu beyin göçünden Türk turizminin yararlanmaması olumsuzluğa neden oluyor. Türk turizmi kalifiye eleman bulmakta zorlanırken, gençlerin turizme güven kaybı gözlemlenmektedir. Turizmde beyin göçü diye adlandırdığımz konu çok önemli olup, bunun başlıca kaynağı yaşanan krizlerde yatırımcının ekonomik ve iktisadi önlemlerinin başında personel ve eleman kıyımına gitmesi yer almaktadır. Turizm çalışanının maalesef hiçbir sendikal hakkı ve meslek yasası olmadığı için bu konu Türk turizmine büyük zararlar verip gençlerin bu sektöre olan inançlarını yok etmektedir.” ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ŞÖYLE SIRALANDI
TUROYD’un sunduğu çözüm önerileri ise ana başlıklarıyla şunlar oldu: “Turizm Meslek Yasası’nın ivedilikle çıkartılması. Turizm Yatırım Planları arz/ talep dengesinin kontrol altına alınması. Turizm çalışanlarının eğitimi, sorunlarının belirlenmesi ve haklarının korunması. Yöneticilerin sorunları, turizm salahiyeti ve sertifikasız yöneticilerin otelleri yönetmesi sorununun çözülmesi. Bu sorunu çözebilmek için yöneticilere sertifika verilmesi. Yatırımcının bilinçlendirilmesi ve turizm kökenli sertifikalı yöneticilerin proje aşamasında bakanlık tarafından şart koşulması. Yönetici sertifikalarının turizm işletme ve yatırım belgelerinde zorunlu tutulması. Uluslararası marka zincir otellerin büyüteç altına alınması. Uluslararası marka zincirlerin Türkiye’den aldıkları ücret ve marka bedeli ortalama yıllık 850 milyon dolar. Türkiye pazarından bu derece yüksek gelir elde etmelerine karşılık kriz dönemlerinde Türk turizmine tanıtım ve pazarlama desteği vermiyorlar. Bu da cari açığı olumsuz etkiliyor.”

TANITIM YAPILMALI
Raporda ayrıca yer alan maddeler ise şöyle: “Üniversiteler tarafından ‘otelcilik anayasası’ hazırlanması ve bunun bakanlık tarafından akredite edilmesi. Türk standardı otel konsept çalışması oluşturulması ve bunun teşvik edilmesi. Türk otelciliğinin uluslararası markalarla rekabet ortamının sağlanması için destekler sağlanması. Dijital ve online pazarlama ya da personel eğitimi gibi konulara ağırlık verilmesi. Yıldızlama standartlarının yeniden oluşturulması ve mevcut tesislerin standartlarının denetilmesi. Turistlerin seyahat programında finalize oldukları oteller olduğu için tüm otellerde Türk turizm tanıtım faaliyetleri için projeler geliştirilmeli ve bu projeler devlet tarafından desteklenmeli. Turistlere görsel ve dökumantal tanıtım yapılmalı. Bu konu ile ilgili otellerde misafir ilişkileri personeline özel eğitimler verilebilir.”

‘GENÇLERİN TURİZME GÜVENİ AZALIYOR’
Ayrıca, “Türkiye turizmi olarak dünyanın her noktasına otel üst ve orta düzey yöneticisi ihracatı yapmış olmamıza rağmen bu beyin göçünden Türk turizminin yararlanmaması olumsuzluğa neden oluyor. Türk turizmi kalifiye eleman bulmakta zorlanırken, gençlerin turizme güven kaybı gözleniyor. Turizmde beyin göçü diye adlandırdığımız konu son derece önemli ve başlıca kaynağı, yaşanan krizlerde yatırımcının ekonomik ve iktisadi önlemlerinin başına personel ve eleman kıyımını koymasıdır. Turizm çalışanının maalesef hiçbir sendikal hakkı ve meslek yasası olmadığından dolayı bu konu Türk turizmine büyük zararlar verip gençlerin bu sektöre olan inancını yok ediyor. Günümüzün en büyük sorunlarından biri de kayıt dışı ve ruhsatsız apartman daire residance kiralamalarıdır. Devletin bu konuda ağır yaptırımlarının olması gerekiyor. Türkiye’de yerli ve yabancı otel markalarında çalıştırılan yabancı yöneticiler için farklı bir mevzuat oluşturulmalı ve yerli yönetici çalıştırılması konusunda daha etkin yaptırımlar uygulanmalıdır. Oteller ve seyahat acenteleri arasında eskiden olduğu gibi etik anlaşmalar yapılmalı. Türk turizminin geliştirilebilmesi açısından otel-acente ilişkilerinde farklı entegre çalışmalar yapılması gerekiyor. Otellerin gerek dijital kanal gerekse fuarlarda tanıtımlarını yapabilmeleri için ekstra destekler sağlanmalı ve aktif tanıtım eğitimleri verilmelidir” şeklindeki önerilere de raporda yer verildi.

Kaynak: TUROYD ile turizm çalışanları sorunları bakanlıkta

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here